Supervizija

Supervizija

Pri svojem vsakodnevnem delu z ljudmi se velikokrat srečamo z različnimi občutji o svojem delu, učinkovitosti, odnosih ali zapletih, ki se pojavijo na tej ravni. Temu je namenjena supervizija, ki nam pomaga te odnose osvetliti še z drugih vidikov, prepoznati stiske in težave ter tudi poiskati nove vidike teh odnosov.

Namenjena je strokovnjakom pri delu z ljudmi na področju sociale, šolstva ali zdravstva. Supervizija je lahko individualna ali skupinska.

Za skupinsko supervizijo je najbolj primerna skupina od 3-8 oseb.