O meni

Sem Matej Torkar, zakonsko družinski terapevt. Od malega so me zanimali odnosi med ljudmi. Ker mi študij psihologije ni dal vseh odgovorov na vprašanja, sem se po nekajletni službeni karieri odločil za izpopolnjevanje na terapevtskem področju. Ta pot je zame pomenila tako osebno kot tudi strokovno preobrazbo.

Seveda je odločitev odprla iskanje vedno novih odtenkov medosebnih odnosov. Kot terapevt ne moreš obstati na mestu, nikoli ne moreš reči, da veš dovolj o čutenjih, o notranji napetosti, saj bi se s tem izneveril svojemu poslanstvu.

Tudi v osebnem življenju, ob ženi in otrokoma, vidim, da se ne moreš skriti pred samim sabo.

REFERENCE:

          univerzitetni diplomirani psiholog

          specialist zakonske in družinske terapije (podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani), ter podeljena terapevtska licenca s strani Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije

          supervizor v socialnem varstvu – licenca Socialne zbornice Slovenije

          opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva

– opravljeno izobraževanje iz EMDR terapije (1. in 2. stopnja)

Zaposlitev in terapevtske izkušnje:

  • MORS – delo psihologa, spremljanje posameznikov in skupin, selekcija kadra
  • Frančiškanski družinski inštitut – terapevt/raziskovalec/supervizor
  • Zavod Namen – terapevt/supervizor
  • Center Skupaj Nova Gorica – terapevt/supervizor
  • Družinski terapevt, psihološko svetovanje in terapija, Matej Torkar s.p.
  • Svetovalni delavec, spremljanje umirajočih in podpora žalujočim, Slovensko društvo hospic

Predavanja in delavnice

          Pedagogi in jeza: ključ do ustvarjalnosti pri svojem delu

          Ljubezen do sebe – tebe: predavanje na Univerzitetnih Nikodemovih večerih

          Predavanja iz stresa na usposabljanjih za gasilce

Sodelovanje na strokovnih srečanjih, konferencah:

  1. Dynamics of shame in couples therapy. V: Reconciling differences : can family therapy help heal the World? 
  2. Family violence as source of parental stress. V: Reconciling differences : can family therapy help heal the World
  3. Prepoznava in predelava sramu v zakonski terapiji
  4. Neprepoznani strah in dinamika stresa

Drugo:

Nenasilna vzgoja: Radio Slovenija: oddaja Med štirimi stenami

Telesno kaznovanje otrok: Radio Slovenija: oddaja Telesno kaznovanje otrok

V iskanju pravih moških: Radio Slovenija : oddaja Intelekta